PERKHIDMATAN | PUSAT POLIS BANTUAN DAN KESELAMATAN UNIVERSITI (APSeC)
» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

"Jangan anda tanya apa yang anda peroleh dari negaramu, tetapi tanyalah apa yang anda berikan kepada negaramu"

(John F. Kennedy)

Pelekat Kenderaan Staf dikeluarkan oleh APSeC untuk staf tetap, kontrak, sementara dan...selanjutnya...
Pelekat Kenderaan Agensi Luar dikeluarkan oleh APSeC kepada mana-mana individu (bukan staf...selanjutnya...
Pelekat Kenderaan Pelajar dikeluarkan oleh APSeC bagi tujuan pendaftaran kepada...selanjutnya...
Pelekat Kenderaan Khas dikeluarkan oleh APSeC untuk pengguna-pengguna kenderaan dalam kampus...selanjutnya...
Kad Staf dikeluarkan oleh pihak APSeC untuk staf tetap dan kontrak yang dilantik oleh UPM....selanjutnya...
Kad Matrik dikeluarkan oleh pihak APSeC untuk pelajar-pelajar UPM. Pemohon dikehendaki mengisi...selanjutnya...
Pas Pekerja dikeluarkan oleh APSeC kepada pekerja-pekerja syarikat (luar) yang berkhidmat di...selanjutnya...
Kad Kampus dikeluarkan oleh APSeC untuk pekerja-pekerja sambilan universiti dan Pembantu...selanjutnya...
APSeC menyediakan perkhidmatan papan tanda penunjuk arah untuk aktiviti-aktiviti yang diadakan...selanjutnya...
APSeC menawarkan khidmat pengiringan kenderaan kepada tetamu jemputan (VIP) UPM yang menghadiri...selanjutnya...
APSeC merupakan badan penguatkuasa peraturan lalulintas dalam kampus UPM [Kaedah-Kaedah...selanjutnya...
SWMGFA7:05:27